Tag: handhaven

24. Samenvatting RegelBlog 1/23

Aandacht van de teamleider voor kameraadschap, discipline en ruimte voor het voeren van goede gesprekken, legt de basis voor teamprestaties. Discipline = de onmiddellijke bereidheid een opdracht uit te voeren; uit respect voor leiderschap en kameraadschap; als uitdrukking van inzetbaarheid en vakmanschap;… Read More

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

22. Regels: het doel en de dynamiek

Onmisbaar voor professionele samenwerking is het bevorderen van zelfbeheersing. Horizontaal, verticaal, diagonaal door de organisatie. Iedere professional heeft gevoelens en emoties die naar buiten willen. Er komt in sommige functies erg veel op je af. Dat moet je dus leren ‘verstouwen’. Daarbij helpt structuur. Het… Read More

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

6. Regels + handhaving = pakkans

Regels zijn nodig. Om prestaties te waarborgen. Handhaving sluit daar op aan. Wie regelt moet handhaven. Dat is logisch. De pakkans moet groot zijn. Een nieuwkomer – nieuwe medewerker – is soms niet gewend om te gaan met gezag…. Read More

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook