Tag: Bob Maas

16. Regels, discipline en werken aan je team

Het goed kunnen functioneren van een team is gebaseerd op een aantal ideeën. Kameraadschap (blog 13) is daarin belangrijk. Discipline is een ander doorslaggevend begrip. Discipline = de onmiddellijke bereidheid een opdracht uit te voeren; uit respect voor leiderschap en kameraadschap;… Read More

10. Hé, psssh, regeltje kopen?

Wat zich vandaag en morgen binnen een team afspeelt, is per definitie uniek. Regels opstellen die een prettige samenwerking mogelijk maken is daarom maatwerk. De kans dat je daarbij hulp krijgt van een buitenstaander, die bij je aanbelt en maatwerk aflevert… Read More

4. Vervuild, soms overbelast

Niemand vraagt teamleiders om regels. Taxichauffeurs vragen er hun baas niet om. Studenten vragen ze ook niet aan docenten. Toch zijn de regels er. Regels komen niet uit de lucht vallen. Ze komen van een ander: van iemand die er belang… Read More

3. Zeven regels, niet meer

Wie wil presteren heeft regels nodig. Hoeveel regels? Niet te veel. Zeven stuks. Genoeg is genoeg. Om effectief te zijn moet het regelsysteem altijd redelijk en overzichtelijk zijn. Redelijk Onredelijkheid roept weerstand op. En weerstand heeft een ongunstige invloed op… Read More

2. Regels: oorsprong en bijwerkingen

Regels zijn oorspronkelijk bedoeld voor nieuwkomers. Die willen meedoen, erbij horen, integreren. Teamleiders hebben met nieuwkomers te maken. Deze worden verwelkomd en horen dan wat er van hen wordt verwacht. Een nieuwkomer wil dat weten; want hij wil meedoen,… Read More

1. Blog over regels

Dit blog gaat over de regels-van-het-huis. Regels waaraan teamleden zich moeten houden van hun teamleider. Waaraan een taxichauffeur zich moet houden van zijn baas. Waaraan stagiaires en studenten zich moeten houden. Deze regels van het huis vind je overal…. Read More