Opdrachten

Hieronder een representatieve selectie van opdrachten die we in een kleine twintig jaar ontvingen voor korte en langlopende cursussen.

the black box en aps

 

 

Om de opvattingen van APS specialisten over schoolcultuur lenig te houden, ontvingen The Black Box – met intervals – vijf maal de vraag een cursus aan te bieden met frisse invalshoeken.

***

anders kijken naar kinderen

Anders Kijken Naar Kinderen, Leiden stelt: Paramedici combineren vaak drie beroepsrollen. Leidinggeven aan een team, werken met cliënten als specialist-behandelaar, optreden als raadgever voor collega’s en andere betrokkenen.

Verzoek: Kun je voor paramedici een cursus ontwikkelen waarin iedere rol nauwkeurig afgebakend wordt? Zodanig dat invulling en omschakeling helder blijven. Voor iedereen.

Deze cursus is beschikbaar.

***

bms logo

De functie van schoolcontactpersoon (SCP) vinden we als bestuur waardevol voor onze scholen. Kun je – samen met de mensen die deze taak invullen – de inhoud, afbakening en urgentie van de SCP een frisse impuls te geven?

***

de_greiden

Een korte voorbereiding met de bestuurders. Ze maken een snelle schets: regels voor schoolleiders. Deze schets wordt tijdens een studieochtend door de schoolleiders besproken en aangescherpt. Een kort traject dat scoort.

***

colonlogo

We willen een team-inspiratiedag voor onze speciale scholen… Wil je aanschuiven en meedenken?

In de voorbereidingsfase wordt de kern wordt geraakt, we gaan tijdens de inspiratiedag met elkaar spreken over: deze regio, onze leerlingen, hun achtergrond,  hun kansen en hun dilemma’s richting toekomst.

***

Ieder voorjaar twee colleges People Management. Bestemd voor de tweedejaars studenten GZV – Grote Zeilvaart.

We bespreken het organiseren en versterken van een professionele cultuur aan boord, tijdens wereldwijd reizen. En dilemma’s met bemanning, trainees, betalende gasten, havenautoriteiten; waarmee je als leidinggevende adequaat moet omgaan.

***

ministerie financiën

Vraag: Graag een inspirerende presentatie over interactie tussen mensen in hun werkomgeving. Voor alle nieuw toegetreden accountants, van alle ministeries.

***

groene hart the black box

Vraag van twee schoolleiders: We moeten fuseren, verbouwen, verhuizen en het onderwijs verbeteren. Binnen nu en twee jaar. Gevaren als ‘hakken in het zand’, ziekteverzuim en cultuurverschillen moeten op tijd gesignaleerd en bijgestuurd worden.

Kunnen we je op afroep raadplegen?

***

medisch centrum leeuwarden en the black box

Vraag van de afdeling radiologie. We werken samen – 100 man – en ieder herinnert zich hoe het voor de fusie was. Nu willen we elkaar leren kennen en toekomstgericht gaan samenwerken.

Graag een mix: ontspannen en leerzaam.

***

ouderavond the black box

Ouders en opvoeders – Hoe belangrijk voor de toekomst van kinderen en jongeren is  – Creativiteit? Temperament? Lekker opgroeien, thuis? Omgaan met conflicten? 

Presentaties vaak van 20.00 tot 22.00 uur, inclusief discussie en pauze.

Brochure: ouderavond

***

de black box werkt voor philips

Philips DAP BV vraagt een cursus beginnend leiderschap te ontwikkelen en aan te bieden. Het resultaat slaat aan en wordt daarna ingezet op meerdere afdelingen.

***

rentex floron en The Black Box

Kun je een cursus ontwikkelen voor onze talentvolle, laaggeschoolde leidinggevenden? Opdracht: hun intuïtieve wijze van leidinggeven aanvullen met logische, concrete handreikingen, en de oefening daarin.

***

sail wise the black box

In het scholingsaanbod voor directie en medewerkers van Sailwise is plaats voor People Management. Met extra aandacht voor discipline, communicatie op ‘need to know’ basis – en een gedegen seizoensevaluatie.

***

seminarium en the black box

Voorjaar 1996. Aan de telefoon een onbekende stem. Of ik naar Assen wil komen? Mijn verhaal wil vertellen over temperament? Voor 250 mensen?  ‘Ja’ zeggen leidt tot een jarenlange samenwerking in alle regio’s.

***

simea werkt met the black box

Budgetten voor ambulante begeleiding worden scherp verlaagd. Per augustus 2013 betekent dat ontslag voor een groot aantal bekwame mensen.

Siméa kiest ervoor intern gesprekken aan te gaan over dreigend ontslag en de reikwijdte daarvan. Daar wordt een inleider bij gezocht.

***

upsdiscounts

Verzoek van het UPS Women Leaderschip Development Program. Kun je belangstellenden van UPS Benelux, een inspirerend en praktijk gericht verhaal bieden? Onderwerp: leiderschap en teamprestaties.

***

samenwerking vervangingsfonds

Op aanbeveling van het Vervangingsfonds praten met bestuurders, schoolleiders en teams. Wat veroorzaakt excessief ziekteverzuim? De werkelijke oorzaak ligt zelden aan de oppervlakte.

Lef, openhartigheid en gezond verstand bevorderen herstel.

***

the black box wetkt voor wagenborg

Wagenborg vaart wereldwijd met 180 vrachtschepen. Vraag: reis mee en ontwikkel vanuit observatie en gesprekken een cursus people management voor zeevarenden. Een cursus die naar zee en machinekamer ruikt; geen academisch verhaal.

***

Waddenvereniging en the black box

“We kennen onszelf als organisatie van hardwerkende experts. We zijn overtuigde doeners. Af en toe hebben we een denkpauze nodig. En een afstemmingsgesprek. Kun je in maart?”

***

cjg 8k

We willen een inspirerende presentatie over het belang van spontaan kinderspel. Voor 45 professionals uit zorg, welzijn en onderwijs.

Graag zodanig dat we daarna zelf in onze contacten met ouders hen kunnen informeren en motiveren.

***

wylde swan en the black box

De Wylde Swan brengt jongeren naar zee; waar ze wekenlang zeilen, brood bakken, wachtlopen, schoonmaken, denken aan ieders veiligheid, leren, studeren, toetsen maken, elkaar afstoten, aantrekken, elkaar niet kunnen ontlopen.

De Wylde Swan biedt jongeren sailtraining.

Eigenaren en bemanning willen vooraf de sociale en emotionele dynamiek verkennen die aan boord kan ontstaan.

***