8. Passend onderwijs? Een onopgemaakt bed

een onopgemaakt bed

Het is 2014. Het proces ‘invoering passend onderwijs’ is nog niet volledig doordacht. Toch gaat het project ‘passend onderwijs’ op 1 augustus van start.

Dat doen overheden vaker: iets invoeren wat nog op de tekentafel ligt. Toch zien sommige schoolbestuurders het als een kans: ‘Dit biedt ons ruimte zelf tot een invulling te komen.’

Proces, project en tegenwind

Eerst heb je procesmanagement; waarin je beschrijft en begroot wat er moet gebeuren. Daarna volgt projectmanagement waarin vaklui aan de slag gaan met het eindresultaat voor ogen. Dat is het uitgangspunt in de leerboeken.

Helaas niet in alle leerboeken, want bij het invoeren van passend onderwijs luidt de marsinstructie in 2014: ‘Gaan jullie maar vast. Goed je best doen. We halen jullie wel in.’

Bij zo’n luchthartige benadering mag je als uitvoerder in de eerste lijn twee dingen verwachten. Een coulante eerste evaluatie … of de wind van voren.

Tussenstand passend onderwijs 2015

Op mild-kritische toon wijst de Kinderombudsman in 2015 op hindernissen en dilemma’s die voortkomen uit oude en nieuwe knelpunten.

Wijzen op oude knelpunten wil zeggen dat passend onderwijs moest worden aangebracht binnen scholen met een cultuur die er niet klaar voor was. De aanvangssituatie was toch vooral ‘old school’.

Er is een gebrek aan kennis, informatie en de communicatie hapert. Docenten, ouders en ook experts voelen zich onvoldoende voorbereid om passend onderwijs een eerlijke kans te geven.

Tussenstand 2016

In juni 2016 publiceert Onderzoeksbureau DUO een goed verzorgd tussenrapport. Daarin worden de leraren aan het woord gelaten die de overgang naar passend onderwijs moeten waarmaken.

Deze spreken zich kritisch uit over tijdsdruk, werkdruk, gebrek aan eigen expertise, gebrek aan externe ondersteuning en voelen zich tekortschieten tegenover de gewone leerling.

Er is te snel, te veel op hen afgekomen. Men stelt onomwonden dat het in hun ogen om een bezuiniging gaat. Komt het goed? Zien ze kansen? Is er hoop?

Jazeker.

Werkt de Ikea-benadering voor Passend Onderwijs?

Hier is een blaadje met de bouwtekening. Je zult zien dat het meevalt. Begin maar vast. We halen jullie wel in.

Beide tussenrapportages wijzen op een avontuurlijke expeditie. De toon van beide evaluaties is coulant. Duidelijk wordt dat de druk op de mensen-die-het-moeten-doen groot is. Ze zien zich geconfronteerd met 5 leerlingen, per groep, voor wie ‘lekker leren’ niet vanzelfsprekend is/nooit vanzelfsprekend zal worden.

De DUO rapportage laat zien dat de neutraliteit onder de mensen in de eerste lijn afneemt. Hun ontevredenheid, niettegenstaande de hoop die ze uitspreken, neemt toe.

In juni 2016 spreek ik de bestuurder die een uitdaging zag in de ruimte om passend onderwijs zelf in te vullen:  ‘We hebben passend onderwijs inmiddels 100% gerealiseerd.’

Om er aan toe te voegen: ‘Het is ten koste gegaan van de leraren.’

Wat nu?

Wilt u reageren? Dat kan hieronder. Wilt u meer lezen dan kunt u hier naar het begin van dit blog over passend onderwijs.

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *