4. Knelt het? Los het op.

knelt het? los het op

Nederland is op weg naar passend onderwijs.

In de toekomst wil passend onderwijs zeggen: sfeervolle school, goede resultaten, hier in je straat of direct om de hoek, en het team heeft er zin in.

De teamleden vinden het omgaan met leerlingen leuk. En als ‘lekker leren’ voor een leerling niet vanzelfsprekend is, vindt de leraar het vanzelfsprekend om aan zijn aanbod te sleutelen tot het lekker loopt.

Voortgang

Alle scholen zijn daarnaar op weg.

Leraren bouwen old school onderwijs om naar passend onderwijs. Schoolleider en intern begeleider ondersteunen die omvorming als een inspirerend tandem.

Er zijn teams die voorop lopen. Ze hebben sfeer, resultaten, ‘om de hoek’, passende oplossingen, energieke aanpak onder handbereik. Maar verschil mag er zijn. Het is een overgangstijd.

Sommige scholen komen van ver.

Overgang

Binnen de teams wordt gereflecteerd.

Sinds wanneer spreken we over passend onderwijs? Richtten we ons vroeger op het gemiddelde? Namen we van sommige leerlingen te makkelijk afscheid? Werkten we routinematig, eenvormig?

En hoe doen we het vandaag?

Leveren we maatwerk? Wat staat er op papier? Wat vertellen we aan ouders? Wat zijn significante verschillen met twee jaar geleden? Wat kunnen we aantonen? Hebben we vertrouwen dat het gaat lukken?

Is onze PR op orde?

Public Relations

Public Relations is de inspanning die je doet om jezelf en de ander iets aan te praten.

– Passend onderwijs? Gaan we doen. Kunnen we!

Kun je de sfeer beïnvloeden door ‘alleen maar’ iets te beweren? Ja. Niet alleen de sfeer. Ook ideeën en opvattingen. Daar doet iedereen aan mee. Een teamlid kan zomaar zeggen:: ik doe dit werk al jaren en het wordt steeds leuker / moeilijker / onbevredigender.

Leuker? Moeilijker? Onbevredigender? Hij haalt door wat hij niet van toepassing vindt. Wat overblijft spreek hij uit.

En beïnvloedt daarmee de sfeer.

Van sfeer naar sfeer

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk schrijft over ‘sferen’. Een sfeer, schrijft hij, is de ‘bubble’ waarin we verkeren. Zo’n sfeer zoek je op. Bewust.

Of je komt erin terecht. Toevallig.

Sferen. Peter Sloterdijk

De eerste sfeer die we ervaren, schrijft Sloterdijk, is de baarmoeder. ‘Everyone’s first bubble’, kun je zeggen. Vanuit de baarmoeder komen we in de sfeer van het gezin. Dan volgen andere sferen: kinderopvang, school, nog een school, sportclub, accordeonvereniging.

Zo leren we dat sferen bestaan, wat ze met ons doen, dat een sfeer kan veranderen en omslaan.

 Autohypnose

Sfeer is geen natuurverschijnsel. Het is mensenwerk. Een cultuurverschijnsel.

Een teamlid zegt: ik vind passend onderwijs steeds uitdagender. En hij herhaalt dat: uitdagender, uitdagender, uitdagender, uitdagender.

Dat werkt. Hij gaat erin geloven. Hij beïnvloedt de sfeer. Anderen kunnen zijn opvatting gaan delen. Dan zeggen ze het voortaan samen; dat het uitdagend is. Zo kan een cadans ontstaan, die maakt dat een team gaat scoren.

Sloterdijk noemt dit leerproces van team en individu – autohypnose.

Viruswaarschuwing

Autohypnose kan positief werken. En negatief. In het laatste geval kiest een teamlid ervoor om invoeren van passend onderwijs als probleem te zien, en zich daarover te uiten – druk, druk, druk, moeilijk, moeilijk, moeilijk..

Deelt hij dat herhaaldelijk met collega’s – druk, moeilijk, vreselijk? Dan kan hij de sfeer beïnvloeden. Collega’s kunnen zijn opvattingen overnemen. En verspreiden als een sombere, overdraagbare aandoening.

Als een virus.

Voorkomen kan ook

De uitbraak van een virus is niet goed voor de invoering van passend onderwijs. Voorkomen is beter.

In de overgang van old school naar passend onderwijs is het haast voorspelbaar dat een sombere uitspraak zich zal verspreiden. Schoolleider en intern begeleider kunnen zich erop voorbereiden.

Op de juiste plaats en tijd en in de juiste sfeer kan de sombere collega worden gevraagd wat hem zo somber maakt. Dan is het tijd voor een goed gesprek – samen op zoek naar een oplossing.

Dat gesprek kun je als schoolleider ongehaast leiden. En respectvol. Knelt ‘t? Neem het voortouw. Los het samen op. Dat zal iedereen waarderen.

What’s next?

Heb je een leidinggevende functie? Ben je intern begeleider? Noteer een aantal sombere overtuigingen die rondzingen binnen je team. Herleid iedere uitspraak tot de oorspronkelijke afzender.

Maak een plan van aanpak. Maak een eerste afspraak. Succes.

Vragen? Opmerkingen? Altijd welkom.

Beeld: Helga Kos, Amsterdam

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *