8. Regel, norm, waarde, richtlijn & gedragsverwachting

regel richtlijn schilderij helga

Een blog gewijd aan een Babylonische spraakverwarring. Geschreven vanuit het idee dat duidelijke taal – waar spreken we precies over? – het team en de teamleider houvast zal geven.

Wat is in Regelland een regel? Wat is een norm? Wat is een waarde? Wat is een richtlijn? Hoe verhoudt een richtlijn zich tot een regel? Wat is een gedragsverwachting?

Als de teamleider het niet kan uitleggen, wie dan wel?

Norm = regel

Een regel is een norm. Een norm is een regel. Twee woorden voor hetzelfde.

Norm = regel = een discussie-stopper

Met regels schep je voor een team het kader om te kunnen presteren.

Niet iedereen is daar blij mee. Soms wordt iemand door een regel getriggerd. – Hé, hallo, wacht even! Wat is dat hier? Ik ben een speciaal geval. Toch? Ben je wel goed bij je hoofd? Jij wil me inperken, wil je me africhten, of temmen?!

Kortom: rond regels kan wrijving ontstaan. Dat is voorstelbaar en voorspelbaar.

regel richtlijn schilderij helga

De praktijk. Het hangt aan de muur en er staat: In dit bedrijfsrestaurant bevat een lunch maximaal 500 calorieën. Dat is geregeld. Zit wat in, denkt de een. Ik word betutteld denkt een ander; en hij bestelt twee porties.

– Ja, voor mezelf, ja! Zeg dat maar tegen de directie en de OR. Laat ze me gerust bellen. Hij wil graag een gesprek aangaan, maar juist de ruimte voor een gesprek wordt door een regel geblokkeerd.

Een regel maakt een eind aan de discussie. Vijfhonderd calorieën. Per portie.

Wat is een waarde?

Een waarde is ook een regel, maar het is een regel waar niemand tegen is.

De gezondheid van al onze medewerkers, neemt een belangrijke plaats in in het beleid van onze organisatie. Is er iemand tegen gezonde medewerkers? Vingers? Niemand?

Als het een regel is en niemand is er tegen, dan is het een waarde.

 Wat is een richtlijn?

Voorbeeld van een basisschool: Leerlingen bij wie in de loop van hun schoolloopbaan blijkt, dat ze bovengemiddeld begaafd zijn, zien we als zorg-leerlingen voor wie we het aanbod kunnen verbreden, verdiepen, versnellen. Dit aanbod komt tot stand in goed overleg met de ouders.

Dat is andere koek. De top-down spanning is weg. De dialoog komt in beeld. De school nodigt de ouders uit samen te praten over passend onderwijs voor hun kind.

Een richtlijn is het begin van een gesprek. Het begin van tweerichtingsverkeer. We delen een gezamenlijk belang. We stemmen ons op elkaar af.

We praten door tot we er samen uit zijn.

Gedragsverwachting

De top-downspanning keert terug in de gedragsverwachting.

De gedragsverwachting is een helder geformuleerd appel op de bereidheid om – niet nu, maar over enige tijd – als nieuwe medewerker een ontwikkeling door te maken, in de richting van het door de organisatie gewenste gedrag.

‘We zoeken bij jou als sollicitant een open houding en de bereidheid om te leren, zodanig dat je als een pittige, zelfstandige collega gaat functioneren binnen een dynamisch team.’

Uiteraard hoort bij het stellen van gedragsverwachtingen ook het aanbieden van begeleiding en coaching.

Een verwachting is per definitie toekomstgericht.

What’s next?

Bekijk van je werk/opleiding de informatie voor nieuwkomers. Zie je een scherpe scheiding tussen regels en richtlijnen? Zijn gedragsverwachtingen helder geformuleerd? Inclusief de begeleiding die er bij hoort? Zet je indrukken eens op papier.

Meer regelkennis? Blijf dit blog volgen.

Beeld: Helga Kos

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *