24. Samenvatting RegelBlog 1/23

Aandacht van de teamleider voor kameraadschap, discipline en ruimte voor het voeren van goede gesprekken, legt de basis voor teamprestaties.

Discipline = de onmiddellijke bereidheid een opdracht uit te voeren; uit respect voor leiderschap en kameraadschap; als uitdrukking van inzetbaarheid en vakmanschap; ook als niemand erop toeziet.

In het begrip discipline komen drie aspecten samen:

 • hiërarchie
 • prestatiedruk
 • regels van het huis

De regels van het huis worden effectief als ze in verbinding staan met prestatiedruk en hiërarchie. Zoals spieren in verbinding moeten staan met het skelet. Anders kom je niet vooruit.

Buiten een disciplinaire context hebben regels geen zin.

Nut

Regels zijn in eerste instantie bedoeld voor nieuwkomers. Hun integratie en gewenste productiviteit wordt bevorderd door hen bij aankomst een aantal regels te overhandigen.

– Welkom. Dit zijn de regels. Hou je eraan. Dan doe je het goed.

Noodzaak

Teamleden komen uit allerlei windstreken. Ze zijn gevormd door uiteenlopende opvoeders, docenten, leidinggevenden. Hun ego’s kunnen kleurrijk zijn en divers.

De teamleider wil uit die kleurrijke individuen een succesvol team smeden.

Ten behoeve van de professionele standaard die de werkgever nastreeft, moet ieder teamlid tijdens werkuren teambelang boven eigenbelang stellen.

Introduceren van discipline en regels draagt daaraan bij.

Goed geregeld

Kenmerk van een goed regelsysteem is dat het slank is. In zeven regels kun je veel vastleggen over de gewenste samenwerking.

Taxichauffeurs rijdend voor Taxibedrijf A

 1. Zijn correct gekleed
 2. Tonen correct rijgedrag
 3. Beheersen de Nederlandse taal
 4. Zijn hulpvaardig voor hun klanten
 5. Verschijnen in een nette, schone auto
 6. Hebben hun administratie op orde
 7. Zijn eerlijk en vertrouwd

Een goed regelsysteem is

 • slank
 • redelijk
 • overzichtelijk
 • goed te handhaven

Zeven regels. Genoeg is genoeg.

 Top down

Regels komen top-down. Ze komen van boven. Dus komen ze per definitie:

 • van een ander
 • die er belang bij heeft
 • ze handig weet op te schrijven
 • ze met overtuiging op de tafel legt
 • de indruk wekt ze te zullen handhaven

Komen de regels voor het team direct van de teamleider, dan is zijn (m/v) betrokkenheid bij een goede formulering groot en de kans op handhaving optimaal.

De teamleden weten bovendien bij wie ze moeten zijn als de regels gaan wringen.

Rust

Door het aanbieden en handhaven van zeven regels laat de teamleider zien

 • dat hij de baas is
 • dat hij rechtvaardigheid nastreeft
 • dat hij lastige types vroeg kan signaleren

Daarmee bevordert hij rust plus een scherpe focus van alle medewerkers op hun werk.

dagboek helga

Regels introduceren

De teamleider heeft twee opties om regels te introduceren:

 • Opleggen

De teamleider kan regels opleggen aan een groep waarbinnen levenservaring, helicopterview en rijpheid van geest niet voldoende tot ontwikkeling heeft kunnen gekomen.

Denk aan 10 jarigen op school of bij hun sportclub.

 • Vaststellen in overleg

Het is mogelijk zeven regels in concept voor te leggen aan een team. Dit ligt voor de hand als de teamleden oud en wijs genoeg zijn om het concept te verbeteren en vast te stellen.

Same time, next year

Regels zijn per definitie star. Ontwikkelingen gaan snel.

Daarom spreekt de teamleider met zijn team af over twaalf maanden opnieuw naar de regels te kijken.

Teamleden waarderen dat.

Zoek op en verwijder

Door achterstallig onderhoud kan een bestaand regelsysteem vervuild en oververzadigd raken.

De oplossing? Zoek op en verwijder:

 • foute regels
 • regels uit angst
 • verouderde regels
 • regels voor lastige types
 • regels ontstaan uit beleidsijver (bureaucratie)
 • tot communicatie verplichtende regels (praatplicht)
Zwarte gaten

Er bestaan soms zwarte gaten in regelsystemen.

Bedrijfsblindheid kan er de oorzaak van zijn dat door het ontbreken van een regel veel energie binnen het team verloren gaat.

Totdat het gat in het regelsysteem wordt gedicht.

Ongeschreven regels

Werk nooit met ongeschreven regels, want deze frustreren…

 • inwerken
 • vervangen
 • handhaven
 • overdracht
 • effectiviteit
 • professionaliteit

Werken met ongeschreven regels gaat in tegen het belang van een goede ontvangst en integratie van nieuwkomers.

Bovendien schept het werken met ongeschreven regels een gunstig klimaat voor het ontstaan van:

 • willekeur
 • machtspelletjes
 • vriendjespolitiek
Ontregeling

Een andere, ontregelende werking gaat uit van ieder informeel, schimmig, invloedrijk machtsblok.

Het binnen een organisatie op rommelige wijze, vanuit achterkamertjes organiseren van privileges, vernietigt het draagvlak onder vastgestelde regels.

Hoe meer van onderstaande factoren de lezer kan herleiden naar een vertrouwde werksituatie, des te groter de kans op obscure ontregeling van basisregels.

 • tam-tam
 • ons kent ons
 • starre rolverdeling
 • een olifantengeheugen
 • permanente, informele beoordeling
 • functioneringsgesprekken bij de koffieautomaat
 • een voorkeur voor praten óver, in plaats van praten mét
 • frequent overleg in achterkamertjes
 • relaties voorrang geven boven kwaliteit
 • de lat makkelijk omlaag leggen
Boosheid

Boosheid is een systeemreactie. De boodschap achter iedere boze blik of uitlating van een medewerker betekent: het is niet goed geregeld hier.

Omdat boosheid een negatieve invloed heeft op product, dienstverlening en teamprestatie, is zoeken naar de bron van de boosheid een belangrijke taak voor een teamleider.

Ga ervoor zitten. Stel samen de oorzaak vast. Doe er iets aan.

Goed geregeld

Een potentieel sterk team kan goed uit de voeten met regels die redelijk en overzichtelijk zijn. Die consequent worden gehandhaafd. En zonder aanziens des persoons.

Een slank regelsysteem houdt de professionele interactie soepel en houdt micromanagement buiten de deur.

Teamleden werkend voor ABC

 1. zijn collegiaal
 2. zijn professioneel
 3. zijn oplossingsgericht
 4. denken organisatiebreed
 5. erkennen de hiërarchische lijn
 6. zijn inspirerend en motiverend
 7. kiezen bewust voor onze bedrijfsfilosofie
Afrondend

De regels waarover hiervoor werd geschreven, staan in verband met het begrip discipline. En discipline vormt met kameraadschap en ruimte voor goede gesprekken samen de grondslag voor het vestigen van een professionele cultuur.

Daaraan zal ik vanaf september 2016 een nieuw blog wijden.

RegelBlog starten vanaf blog 1? Kan hier.

Beeld: Helga Kos, Amsterdam

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *