15. Samenvatting blog over regels 8/14

Tweede tussenstop: een samenvatting van nut, noodzaak, do’s en don’ts voor het maken en invoeren van regels, zoals beschreven vanaf blog 8.

Wat is wat in Regelland?

 • Een regel = een norm
 • Een regel maakt einde aan discussie
 • Een waarde is een regel waar niemand tegen is
 • Een richtlijn is het begin van een goed gesprek tussen belanghebbenden

Ongeschreven regels frustreren

 • Inwerken
 • Vervangen
 • Handhaven
 • Effectiviteit
 • Professionaliteit

Ongeschreven regels

 • Verdiepen de kloof tussen opdrachtgever en projectteam

Ongeschreven regels kunnen de basis zijn voor

 • Willekeur
 • Machtspelletjes
 • Vriendjespolitiek
 • Privileges

wrd-cld-blog

Regels invoeren?

 • Opleggen als eindproduct
  • Logisch voor groepen waarbinnen levenservaring, helicopterview en rijpheid van geest niet voldoende tot ontwikkeling is gekomen
 • Aanbieden als half-product
  • Logisch voor teams waarvan alle leden oud en wijs genoeg zijn om mee te denken en bij te dragen aan een sterke, definitieve versie van de regels.

Regels hebben een hechtingslaag nodig

 • Het aanbieden en handhaven van regels is kansrijk, waar vooraf tussen medewerker, teamleider, werkgever een eerlijke, veerkrachtige relatie bestaat (blog 13).

Met de invloed van ‘dorpsdenken’ op regelsystemen wordt bedoeld

 • De ontregelende invloed die uitgaat van een informeel, schimmig, invloedrijk machtsblok.
 • Het op rommelige wijze streven naar afspraken, die ruimte bieden aan willekeur, vriendjespolitiek, machtspelletjes.

Checklist ‘dorpsdenken’

 • Tam-tam
 • Ons kent ons
 • Starre rolverdeling
 • Olifantengeheugen
 • Permanente, informele beoordeling
 • Functioneringsgesprekken bij de kassa/langs de lijn
 • Een voorkeur voor praten óver, in plaats van praten mét
 • Overleg in achterkamertjes vindt regelmatig plaats
 • Relaties krijgen voorrang boven kwaliteit
 • De lat gemakkelijk omlaag leggen
What’s next?

Bespreek met huisgenoot. Mail door naar studiegenoot. Vraag om reactie. Mail naar een collega-teamleider. Plan met die collega een gesprek. Knip en plak de hele blog naar een A 4 document.

Of vraag het overzicht rechtstreeks aan – Bob Maas.

Tekst: Bob Maas

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *