11. Regels: opleggen of vaststellen in overleg?

Regels invoeren, hoe doe je dat? De regels komen van de teamleider, prima, en dan? Dan zijn er twee scenario’s mogelijk.

Opleggen is het eerste scenario. Je zegt gewoon: Hier zijn de regels. Ze gelden voor iedereen. Ze gelden altijd. Dus zorg dat je ze kent. En wees er zeker van: ik ga je er aan houden. En je dat zegt in je eigen woorden …

Overleg is een andere strategie. De teamleider kiest ervoor om ruimte te bieden. Zodat teamleden kunnen meedenken, terug-praten, commentaar leveren zonder daar op te worden afgerekend.

Opleggen doe je zo

Regels voor kinderen en jongeren, tussen 3 en 16 jaar? Gewoon opleggen. De inzichten en vaardigheden die nodig zijn om een paar redelijke en overzichtelijke regels te maken, zijn doorgaans niet aanwezig.

schilderij helga kos

Iemand onder de 16 medeverantwoordelijk maken voor een goed regelsysteem is in de meeste gevallen té belastend. De levenservaring, helicopterview en rijpheid van geest ontbreken.

Ken je kinderen of jongeren waarmee het kan? Ga door naar ‘afbakken in overleg’.

Afbakken in overleg

Boven de 16 is de kans aanwezig om voldoende levenservaring en een helicopterview aan te treffen.

Volwassenen verdienen de ruimte om gehoord te worden, om op een concept te mogen reageren. En dan niet achteraf. De teamleider zet een concept op papier. De teamleden lezen en bespreken dit concept. Ze zijn volwassen, goed geïntegreerd in de organisatie, denken graag mee.

De weg van concept naar draagvlak

Regels maken voor volwassenen is betrekkelijk eenvoudig. Als teamleider maak je het kader duidelijk, maar dat hoeft nog niet perfect te zijn. Je concept wordt door het team afgebakken.

Ervaringen die ik met dit afbakken heb opgedaan zijn positief. De teamleiders deden hun best. De teamleden brachten wijzigingen aan. Soms een of twee, soms drie of vier. Het draagvlak neemt daardoor sterk toe.

Bovendien is het eindresultaat beter dan het halfproduct. Hieronder een voorbeeld van afbakken.

Ervoor en erna

A. Ervoor: een contactpersoon inzetbaar voor Stichting A

 1. is toegankelijk
 2. kent organisatie en cultuur
 3. heeft een de-escalerende houding
 4. houdt alle communicatielijnen open
 5. is niet verantwoordelijk voor oplossingen
 6. onthoudt zich van een inhoudelijke behandeling
 7. is bereid deze taak drie jaar zonder vergoeding uit te voeren

B. Erna: een contactpersoon inzetbaar voor Stichting A

 1. is toegankelijk
 2. kent organisatie en cultuur
 3. denkt mee in lastige kwesties
 4. communiceert goed en integer
 5. stelt zich in gesprekken raadgevend op
 6. onthoudt zich van inhoudelijke behandeling
 7. heeft afgesproken deze taak drie jaar uit te voeren

Deze 7 regels worden 1 maal per jaar besproken, zonodig bijgesteld.

What’s next?

Meer regelkennis? Blijf dit blog volgen.

Beeld: Helga Kos

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *