Maand: september 2015

20. Regeldruk: pushed to the limit

Sommige leidinggevenden begrijpen het niet. Gaan ze eenmaal regels maken, dan houden ze niet meer op. Op hun beeldscherm verschijnt een almaar uitdijend, uiteindelijk corpulent regelsysteem. Onder dit stapelen van regel op regel, kan de betrokkenheid van goed opgeleide teamleden bezwijken. Regel-obesitas verandert een… Read More

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook